Home.Nieuws.Kind en Natuur.Pedagoog.Scholen/Zorginstellingen.Workshops/Trainingen.Projecten.Publicaties.Contact.Links.
Kind en Natuur
Groen Pedagogisch Adviescentrum
“Natuurrijk
spelen, leren
en leven”
Actueel week 46 - 2007

Vrij spel voor natuur en kinderen

Bladerend door het boek ‘Vrij spel voor natuur en kinderen’ trekken de grote aantallen prachtige en inspirerende foto’s direct de aandacht. Kinderen klimmend in een boomhut, zoekend naar insecten, dromend op een boomstam, actief met water en zand, artistiek bezig met natuurlijke materialen of trots met een grote courgette als eigen oogst.
Dit, op 18 oktober in Baarn gepresenteerde boek, laat op vele manieren zien hoe school-, kinderdagverblijf- of speelterreinen duurzaam, in harmonie met de natuur en in alle seizoenen kleurrijk en uitdagend kunnen worden ingericht. De beschreven speel- en leerlandschappen verschillen allemaal in grootte, locatie, doelstellingen, doelgroep en naam. De overeenkomst is dat het allemaal terreinen zijn waar ‘Vrij spel voor natuur en kinderen’ hoog in het vaandel staat en die speciaal voor dit doel zijn aangelegd of ingericht. Auteurs Willy Leufgen en Marianne van Lier (Stichting Oase en netwerk Springzaad) hebben tijdens hun
langdurige zoektocht naar natuurrijke projecten veel inspiratie, kennis en kunde opgedaan. Tijdens hun jarenlange samenwerking met mensen uit het onderwijs, de buitenschoolse educatie en opvang, nme-medewerkers, pedagogen, ontwerpers en ecologisch hoveniers hebben zij aan vele projecten meegewerkt. In dit boek geven zij een overzicht van vele inspirerende natuurrijke plaatsen in binnen- en buitenland.
Het pedagogisch en psychologisch belang van natuur voor kinderen wordt in het hoofdstuk ‘Leven met natuur – leren over natuur’, levendig beschreven door onderwijspedagoog en natuurliefhebber Kees Both. Hij wijst op het feit dat natuur kinderen op een natuurlijke, ongedwongen manier ontwikkelingsstimulansen biedt. Samenvattend stelt hij: “Emotionele, intellectuele, lichamelijke, sociale en waardenontwikkeling en de verbeeldingskracht van kinderen worden sterk gestimuleerd door gevarieerde, herhaalde en blijvende contacten met relatief natuurlijke settings en processen”. Daarnaast noemt hij de geweldige potenties die een natuurrijke omgeving een school biedt om direct aan te sluiten op actuele beleidsthema’s. Te denken valt hierbij aan de ontwikkeling van burgerschap, het verrijken van het curriculum van scholen, het stimuleren van creativiteit, buitenspel, gezondheid en welbevinden en van natuurbescherming en integratie.
Voorzien van aansprekende teksten en vele tips zijn dertig verschillende thema’s in beeld gebracht waaraan men kan denken bij het inrichten van een inspirerende uitdagende buitenruimte voor kinderen. Zo zijn water, zand en stenen: “Elementen voor kinderen in hun element”. Bij het thema ‘Mooie bloemen’ wordt aangegeven welk bloemzaadmengsel goed te gebruiken is voor een gazon dat regelmatig wordt gemaaid en door kindervoeten wordt betreden zodat “De aarde lacht in geuren en kleuren”.
Alle beschreven voorbeeldprojecten en verzamelde ideeën zijn rijkelijk voorzien van actuele telefoonnummers en website verwijzingen, zodat de geïnteresseerde lezer zelf informatie kan verzamelen en aan de slag kan gaan. Via www.springzaad.nl  is een beschrijving van dit praktische handboek te vinden. Op den duur zullen op deze website ook mutaties, aanvullingen en correcties op het boek verschijnen zodat de informatie actueel wordt gehouden.
Vrij spel voor natuur en kinderen, Willy Leufgen en Marianne van Lier, Uitgeverij Jan van Arkel, Utrecht, 2007. ISBN 978 90 6224 470 6. Prijs € 20,- .

Meer informatie:
www.springzaad.nl
Artikelen
Lespakketten
Columns Kind en Natuur