Home.Nieuws.Kind en Natuur.Pedagoog.Scholen/Zorginstellingen.Workshops/Trainingen.Projecten.Publicaties.Contact.Links.
Kind en Natuur
Groen Pedagogisch Adviescentrum
“Natuurrijk
spelen, leren
en leven”
Actueel januari 2009

Prinses Irene en ‘Kind en Natuur’

Op 14-09-2004 sprak Prinses Irene in de aula van de Technische Universiteit Eindhoven over haar natuuractiviteiten in Zuid-Afrika voor volwassenen. Als toehoorder was ik, Laura Minderhoud, daar aanwezig.
Prinses Irene sprak daar als oprichter en voorzitter van het Lippe-Biesterveld NatuurCollege. Het Natuurcollege inspireert de mensen met de boodschap dat we deel uitmaken van de natuur, in de hoop dat het mag leiden tot een grotere verbondenheid met de ons omringende levensvormen, met onze medemens en met onszelf, zodat het leven nieuwe impulsen krijgt. Haar verhaal bracht ze zeer betrokken en ik was enthousiast over de manier waarop ze haar boodschap verkondigde. Toen er gelegenheid was tot vragen stellen, vertelde ik dat ik elke dag met kinderen in de natuur werk en vroeg ik prinses Irene wat zij dacht van het belang van natuur voor kinderen. Hierop reageerde ze: “Ik denk zeker dat natuur ook voor kinderen een heilzaam en gezondheid effect kan hebben”
Tijdens het signeren van haar boeken heb ik een van de boeken laten opdragen aan “Kind en Natuur”.

29-01-2009 sprak de vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit met prinses Irene over duurzaamheid en natuur. Als voorzitter en oprichter van het Natuurcollege geeft zij aan dat haar organisatie vindt dat er nu een te scherpe scheiding is tussen de mensen en de overige natuur. Het Natuurcollege vindt het tijd voor een visie op duurzaamheid die bijdraagt aan het welzijn van alle leven op aarde en niet alleen oog heeft voor de mens.
Prinses Irene zei dat wij in onze moderne tijd zijn blijven steken in het denken van de 17e eeuwse filosoof René Descartes, die de mens beschouwde als het enige wezen op aarde met een ratio. Prinses Irene denkt niet in tegenstellingen tussen mensen. "Het is niet zo dat we aan de ene kant mensen hebben die de natuur willen exploiteren en aan de andere kant mensen die de natuur willen redden.'' De mensen denken er zelf verschillend over op verschillende tijdstippen van de week. In het weekeinde genieten we van de natuur door te gaan wandelen of te zeilen, maar door de week vergeten we dat weer en doen we werk dat niet altijd natuurvriendelijk is. Wij zijn deel-mensen geworden.''
Wat betreft duurzaamheid gaf de prinses Irene aan:”De mens is een onderdeel van de natuur en daarom moeten we met de natuur rekening houden. Het gaat daarbij om meer dan spaarlampen en schone auto’s. Het moet niet alleen een mooie en schone wereld voor de mensen zijn, maar voor alle levende wezens. Voor planten, dieren en mensen. Op die manier kan duurzaamheid gecreëerd worden”

Gelukkig noemde ze deze keer wel dat het voor kinderen van belang is dat zij regelmatig in de natuur zijn. Op initiatie van het NatuurCollege en in samenwerking met Staatsbosbeheer en de Universiteit van Utrecht is dan ook gestart met Natuur-Wijs. Een project om kinderen bewust te maken van de relatie tussen mens-kind en natuur, in schoolverband. Meer info op  www.natuur-wijs.nl

Namens alle kinderen van Nederland wil ik prinses Irene bedanken voor haar initiatief om het belang van natuur op haar specifieke manier onder de aandacht te brengen!
Artikelen
Lespakketten
Columns Kind en Natuur