Home.Nieuws.Kind en Natuur.Pedagoog.Scholen/Zorginstellingen.Workshops/Trainingen.Projecten.Publicaties.Contact.Links.
Kind en Natuur
Groen Pedagogisch Adviescentrum
“Natuurrijk
spelen, leren
en leven”
Actueel week 12 - 2008

Autisme en natuur

In de afgelopen jaren heb ik regelmatig mogen ervaren dat autistische kinderen en jongeren zich erg goed voelen in de natuur. Een natuurrijke omgeving, zoals een lekkere tuin, een bos of een groene omgeving van een (na-) schoolse opvang, geeft ze rust en tijd om zich te herstellen van de stress in het hoofd. Natuur als stressverlagende factor is voor mensen met een stoornis in het autistisch spectrum, een zeer geslaagde remedie. Ook uit diverse wetenschappelijke studies blijkt dat een regelmatig verblijf in de natuur een heilzame werking heeft op het welbevingen van autisten. Mits goed begeleid komen de kwaliteiten van mensen met autisme erg goed tot hun recht als ze regelmatig kunnen “zijn in de natuur”.

Het Hoofdkwartier

Samenwerkingsverband Autisme Zuidoost Noord-Brabant heeft het mogelijk gemaakt om in onze regio, rondom Eindhoven, de audiovisuele voorstelling ‘Het Hoofdkwartier‘ te presenteren. Deze audiovisuele voorstelling van de belevingswereld van iemand met autisme is ontwikkeld door kinder- en jeugdpsychiatrisch ziekenhuis Het Leo Kannerhuis. De reden voor het ontwikkelen van deze 7 minuten durende voorstelling wordt als volgt gesteld:

“Aan veel mensen met een handicap kun je zien of horen dat er wat aan scheelt zoals een blindenstok, een rolstoel of een onvermogen om te spreken. Mensen met autisme hebben niet van dit soort uiterlijke kenmerken, terwijl hun directe omgang met andere personen toch vaak ingewikkeld verloopt. Autisme is een onzichtbare handicap die op veel plaatsen, zoals op school, tijdens het sporten, thuis, bij de buren, met vrienden, op straat etc. onbegrip opwekt.
Mensen met autisme willen er graag bijhoren. Zij verlangen naar een plek om te wonen, een eigen inkomen, een zinvolle levensinvulling maar bovenal contact en relaties met mensen om hen heen. Tot nu toe was er nog geen vorm gevonden om de ervaring van mensen met autisme voelbaar, beleefbaar en begrijpelijk te maken. Terwijl het belang er wel is om schoolkinderen iets te laten ervaren hoe lastig het is om zo'n stoornis te hebben. Een ervaring van waaruit teamleden van de sportclub, ouders, onderwijskrachten, maar ook professionals, geholpen worden om zich beter in te leven in de problematiek.”

Bijzondere ervaring

Met een aantal KIC-collega's ‘uit de zorg' zijn we deze week naar de Openbare Bibliotheek in Eindhoven gegaan om het dagelijks te bezoeken draadijzeren ‘Hoofdkwartier' te ervaren. In het “Hoofd” stonden enkele stoelen om gelijktijdig de drie beeldschermen te kunnen bekijken en de bijbehorende headset op het hoofd te zetten. Enkele van de bekende autistische feiten zoals ” alleen maar gepraat, hoofdzaken en bijzaken niet kunnen onderscheiden, overmand door prikkels van buitenaf ” waren duidelijk te herkennen en vormgegeven. ‘ Chapeau ' voor deze knappe poging van het Leo Kannerhuis om ons op deze manier mee te nemen in de wereld van iemand met autisme. Op de, bij de voorstelling behorende, tafels met folders van diverse instellingen waren we extra blij een poster te vinden met de “ sterke kanten van autisme ”. Hierop staan picto's als ” kan zich goed in een onderwerp verdiepen, is eerlijk, kan goed alleen spelen”. Leuk om eens naar te kijken samen met de, aan onze zorg toevertrouwde, kinderen met een autisme spectrum stoornis!

www.hoofdkwartier.org

“Het Hoofdkwartier” is op diverse plaatsen in Nederland nog te bezoeken zodat ook u “aan den lijve” kan ervaren hoe een autist de wereld ervaart.
Artikelen
Lespakketten
Columns Kind en Natuur