Home.Nieuws.Kind en Natuur.Pedagoog.Scholen/Zorginstellingen.Workshops/Trainingen.Projecten.Publicaties.Contact.Links.
Kind en Natuur
Groen Pedagogisch Adviescentrum
“Natuurrijk
spelen, leren
en leven”
Actueel week 10 - 2008

Beelddenken tegenover Begripsdenken

Alle mensen worden als beelddenker geboren. Ze ruiken, proeven, voelen, zien horen, doen…er is nog geen taal. Tot en met de kleutertijd zijn kinderen dus beelddenkers. Langzaam ontwikkelt zich het taal-en begripsdenken bij kinderen. Dit wordt versterkt door ons schoolsysteem, dat het talige stimuleert en het beeldende op de achtergrond plaatst. Het beelddenken wordt bij de meeste kinderen percentagegewijs steeds kleiner. Vanaf groep 3 van de lagere school wordt het kind gestimuleerd om zich te richten op het geordende, gestructureerde en talige begripsdenken. Alle kinderen hebben moeite met deze overgang maar de meesten zullen de beelden loslaten en de talige schoolmethode gaan volgen. Het ontwikkelen van een meer begripsmatig denken v.s. beelddenken ontwikkeld zich verder. Na het tiende jaar stopt dit proces. Het kind heeft zijn manier van denken gevormd en zal dit zijn leven zo blijven doen. Mensen die een voorkeur houden voor het beelddenken, worden ‘beelddenkers' genoemd.

Dyslexie als uiting van beelddenken

Onderwijskundige Nel Ojemann (1914-2003) wijdde haar leven aan taalonderwijs. Zij was zelf een beelddenker en kreeg op school het predicaat opgeplakt: “stom, maar niet dom” Zij geeft aan: “Het lijkt erop, maar beelddenken is geen hersenstoornis, zoals dyslexie waarschijnlijk is. Het is een voorkeur voor een bepaalde manier van denken. Beelddenkers zijn originele mensen. Ze overzien vaak in een oogopslag ingewikkelde situaties. Wubbo Ockels is een beelddenker en ook Einstein gooit hoge ogen”.

De Maria J. Krabbe Stichting Beelddenken

De Maria J. Krabbe Stichting Beelddenken wil een brug slaan tussen het denken en doen van beelddenkers en het begripsmatig denken waarvan het gangbare onderwijssysteem uitgaat. In het begin van de jaren '50 constateert de logopediste Maria Krabbe (1889-1965) bij een aantal kinderen uit haar praktijk, dat zij op een andere manier communiceren. Bovendien vindt zij een discrepantie tussen hun taalvaardigheid en hun vaardigheden op andere terreinen. Op basis van deze observaties veronderstelt zij dat er kinderen zijn die op een andere manier met informatie omgaan. Zij zoekt naar een theorie van waaruit ze de kenmerken van deze kinderen met elkaar in verband kan brengen. Die theorie vindt ze in hun manier van denken. Ze noemt dit fenomeen 'beelddenken', een denken in beelden en gebeurtenissen; dit in tegenstelling tot 'taaldenken', een denken in woorden en begrippen.

www.beelddenkwerk.nl

Een bureau dat staat voor verhelderende, realistische en creatieve workshops en coaching voor volwassenen. Mechel Ensing heeft dit bureau in 2006 opgericht. Naast literatuur betrekt zij ook sterk haar persoonlijke ervaringen als beelddenker. “I am trusting the data of all my senses” is inmiddels een persoonlijk statement voor haar geworden. Naast jarenlange werkervaring binnen de rijksoverheid heeft dit ook betrekking op persoonlijke thema's zoals beelddenken en hoogbegaafdheid.

www.beelddenken.startpagina.nl

Hierop vind u allerlei informatie over beelddenken, verschenen artikelen, over volwassenen en kinderen, onderwijs enz.
Artikelen
Lespakketten
Columns Kind en Natuur