Home.Nieuws.Kind en Natuur.Pedagoog.Scholen/Zorginstellingen.Workshops/Trainingen.Projecten.Publicaties.Contact.Links.
Kind en Natuur
Groen Pedagogisch Adviescentrum
“Natuurrijk
spelen, leren
en leven”
Actueel week 6 - 2008

Levend leren, druk bezig met “te zijn”

Winter 2007-2008 bleek voor ons gezin en onze families goed gevuld met allerlei aspecten die bij het leven horen zoals vreugde en verdriet, vergankelijkheid van het leven en het opbloeien van mooie zaken, aanstaande huwelijken en hoopgevende momenten naast acceptatie van achteruitgang en verval.
Menig gezamenlijke boswandeling, fietstochten in het rivierengebied en wandelingen met de hond hebben ertoe bijgedragen dat er weer volop aandacht besteed kan worden aan het werk.
Gelukkig wordt het belang van dit soort activiteiten om persoonlijk te herstellen steeds meer serieus genomen, niet alleen wat betreft volwassenen maar zeker ook voor kinderen.

Mw. Gerda Verburg , de huidige minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, onderkent officieel dat het essentieel van belang is om onze huidige jeugd in contact te laten komen met natuur en landschap.
“..en dat ze het leren koesteren. Bijvoorbeeld door ze de sloot te laten schoonmaken of ze een tuintje te laten onderhouden. Want als kinderen verantwoordelijk zijn voor een stukje natuur of landschap of voor een dier, dan leren ze wat verantwoordelijkheid is. Ze leren wat het is om ergens van te genieten, maar ook om het te koesteren. Ze leren zich dus uiteindelijk in te zetten voor een duurzame wereld”
“Daarnaast blijkt uit onderzoeken dat er een verband is tussen buiten zijn, met de natuur bezig zijn en het gevoel ergens geworteld te zijn, ergens thuis te horen en op te groeien tot een evenwichtiger mens”
“Daarom investeer ik als minister van LNV in scharrelkinderen om hangjongeren te voorkomen”

Samen met mijn vele “groene” collega's hoop ik dat we, samen met de minister, van 2008 een groen, natuurrijk en hoopvol jaar kunnen gaan maken waarin kinderen en natuur elkaar kunnen vinden!

Een gelukkig en gezond 2008 gewenst!
Laura Minderhoud – van der Heijden
Artikelen
Lespakketten
Columns Kind en Natuur