wpb583890d.png
wp729e42a0.png
wp4a4bedd4.png
wpa5668f7f_0f.jpg
Kind en Natuur
Groen Pedagogisch Adviescentrum
“Natuurrijk
spelen, leren
en leven”
wpd87f2c30.png
wp01e5a860.png
wpe1dce397.png
wp876dce9e_0f.jpg
Actueel week 24 - 2007

De Bosschuur te Wintelre: Natuur in Brabant

Het aantal bezoekers aan natuurgebieden neemt ieder jaar toe. Waarom trekken al die mensen erop uit? Om rust te vinden, weer fris in het hoofd te worden, inspiratie op te doen, te sporten of naar vogeltjes te kijken, om hutten te bouwen. Verschillende motieven met een gemeenschappelijke noemer: genieten en een gevoel van welbevinden ervaren.

Stichting Woudloper, gemeente Eersel

Stichting Woudloper is in 2006 opgericht om een bijdrage te kunnen leveren aan informatieve natuurvoorlichting en natuurbeleving. Uit ervaringen is gebleken dat kinderen/jongeren, met name in de leeftijdsgroep van 6 – 20 jaar, de bossen niet of nauwelijks bezoeken. Uit diverse onderzoekensresultaten in vakbladen blijkt steeds dezelfde conclusie. De Amerikaanse bestseller van Richard Louv, “ Last child in the woods ” geeft aan dat dit fenomeen ook wijdverspreid is in de USA. Hij waarschuwt voor het ‘natuurtekort syndroom' waardoor kinderen zich niet goed tot evenwichtige volwassenen kunnen ontwikkelen! Daar heeft inmiddels de regering deze boodschap ter harte genomen en wordt Louv op hoog politiek niveau gevraagd voor voordrachten. Dit najaar zal van dit boek een Nederlandse vertaling uitkomen. Naast het belang van natuur voor een gezonde lichamelijke, geestelijke en emotionele ontwikkeling van jongeren is ook hun feitelijke kennisniveau van de natuur erg laag. Door het laten participeren van deze groep in natuurprojecten wordt de kennis structureel vergroot. Bovendien bevordert dit de betrokkenheid en het draagvlak voor instandhouding en verbetering van de natuur. Door goede voorlichting zal zich een duurzame kijk op de natuur en landschap kunnen ontwikkelen.

De groep senioren is over het algemeen wel bekend met de natuur en behandelt haar met respect. Toch is deze groep bijzonder leergierig en wil graag alles weten. Met voorlichting en gevarieerde, creatieve educatie door professionele mensen uit de praktijk wil Stichting Woudloper jong en oud laten genieten van de Kempische bossen.

Stichting Woudloper is momenteel hard aan het werk om de oude bosschuur te Wintelre in de gemeente Eersel op te knappen en te voorzien van moderne en creatieve educatie mogelijkheden. Vele vrijwilligers steken hun handen hiervoor uit de mouwen en vele (plaatselijke) bedrijven dragen bij in natura of financieel. Tijdens de officiële opening op 22 en 23 september 2007 zal iedereen kennis kunnen gaan maken met de bosschuur temidden van de bossen, heidevelden en het ven Het Grootmeer.

www.woudloper.eu
Hierop kunt u de bouw van de bosschuur volgen en kennis maken met de mogelijkheden voor natuureducatie, natuurbeleving en natuur voor de zorgvragende mens.

www.brabant.nl
Voor meer informatie over de activiteiten en natuurspeerpunten van de provincie Noord Brabant.
wp6615099e.png
Artikelen
Lespakketten
Columns Kind en Natuur