wpb583890d.png
wp729e42a0.png
wp4a4bedd4.png
wpa5668f7f_0f.jpg
Kind en Natuur
Groen Pedagogisch Adviescentrum
“Natuurrijk
spelen, leren
en leven”
wpd87f2c30.png
wp01e5a860.png
wpe1dce397.png
wp876dce9e_0f.jpg
Actueel week 22 - 2007

Particuliere zorg op maat via PGB

De gezondheidszorg, en zeker de jeugdzorg, bevindt zich momenteel in troebel en roerig water. Vele instellingen hebben wachtlijsten en hebben te kampen met personele onderbezetting. Dat hieraan gerelateerde menselijke fouten worden gemaakt, is een maatschappelijk gegeven dat we anno 2007 blijkbaar moeten accepteren. Mede hierdoor hebben diverse zorgaanbieders op velerlei gebieden besloten om als zelfstandige te gaan werken, los van de reguliere zorginstellingen. Vooral het systeem van het PersoonsGebonden Budget heeft de laatste jaren ervoor gezorgd dat gezins- en jeugdbegeleiders zich massaal als zelfstandige gingen vestigen.

Super-visie groep voor particuliere zorgaanbieders

Door persoonlijke contacten met zelfstandig werkende gezinsbegeleiders heeft Kind en Natuur het initiatief genomen om een supervisie-groep op te richten. Hierin zal worden samengewerkt door diverse particuliere zorgaanbieders die vooral in probleemgezinnen werkzaam zijn. De supervisie-groep staat onder supervisie van klinisch - en orthopedagoog Laura Minderhoud onder de naam KIC-Brabant . Tijdens de bijeenkomsten zal op diverse niveaus worden gewerkt. De kwaliteit van de geleverde “zorg op maat” wordt hierdoor versterkt en verhoogt. Doelstellingen KIC bijeenkomsten:

•  Onderling delen van kennis en ervaringen

•  Elke bijeenkomst is er gelegenheid om een casus te bespreken die door de deelnemers is aangeleverd

•  Bewust maken van methoden, modellen en patronen

•  Bespreekbaar maken van gedrag en houding

•  Tijdens het KIC-moment wordt de aandacht gericht op een relevant onderwerp. Dit kan variëren van het bespreken van een wetenschappelijk artikel, maatschappelijke ontwikkelingen of het aanbieden van een creatief, inspirerend thema wat bijvoorbeeld het persoonlijk probleemoplossend vermogen stimuleert

In de regio Eindhoven zal KIC-Brabant medio september 2007 starten met een supervisie-groep. Gezien de contacten zal de eerste groep zich voornamelijk bezig houden met problematische gezinnen waar een of meer kinderen en/of jongeren aanwezig zijn met een stoornis in het autisme spectrum. Door het uitwisselen van kennis en kunde zal iedere KIC-deelnemer zijn/haar eigen werkwijze kunnen aanscherpen, zich verdiepen in aanverwante situaties en her- en erkenning kunnen vinden van ondervonden problematiek.

PGB informatie

Als u meer wilt weten over het persoongebonden budget dan is het zeer aan te raden om informatie in te winnen op www.pgb.nl. Deze website begint als volgt: “Neem zelf het heft in handen. Organiseer uw eigen zorg, hulp, begeleiding en voorzieningen. Bepaal zelf wie u of uw kind komt helpen, wanneer die hulp komt en wat er precies gebeurt. Schaf zelf een rolstoel aan of regel zelf uw vervoersvoorzieningen. Het kán, met een persoonsgebonden budget in de AWBZ (voor zorg en begeleiding) of met een persoonsgebonden budget in de Wmo (voor hulp bij het huishouden en voorzieningen)!”
wp6615099e.png
Artikelen
Lespakketten
Columns Kind en Natuur