wpc50e1cfd.png
wp729e42a0.png
wp4a4bedd4.png
wpa5668f7f_0f.jpg
Kind en Natuur
Groen Pedagogisch Adviescentrum
“Natuurrijk
spelen, leren
en leven”
wpd87f2c30.png
wp6c580d1e.png
wpe1dce397.png
wp876dce9e_0f.jpg
Actueel week 14 - 2007

Boerderijbezoek, levend leren

Het platteland verandert. Burgers komen steeds vaker naar het platteland voor rust, ruimte, recreatie, educatie en boerderijproducten. Agrarische ondernemers spelen op deze behoefte in en ontwikkelen nieuwe mogelijkheden en producten. Agrariërs worden steeds meer plattelandondernemers. Nationaal project ‘PlattelandImpuls' wil het ondernemerschap van deze groep stimuleren en professionaliseren en zo het platteland een economische impuls geven. ‘Plattelandimpuls' richt zich op zeven pijlers van het platteland: Recreatie, streekproducten, educatie, natuurbeheer, zorg, arbeidsintegratie en kinderopvang.

Magazine: ‘Fundament onder Boerderijeducatie‘

In kasteel Groeneveld te Baarn werd op 28 maart 2007 door voorzitter Kees Joosse van KNHM het magazine “De werkplaats voor de Leefomgeving” aangeboden aan Mevr. Martie van Essen van het ministerie van LNV.

Thema van het magazine is: “Fundament onder Boerderijeducatie, werkplaats voor de leefomgeving”. Hierin staan diverse projecten beschreven die op dit moment in ons land op dit gebied lopen. Daarnaast worden enkele buitenlandse voorbeelden genoemd waaronder de, door Ceciel Verheij vertaalde, samenvatting van het project “De boerderij als pedagogisch hulpmiddel'. Dit project, op basis van het begrip Levande Skule (levende school), is in Noorwegen al in meerdere regio's een groot succes. In ons land is het bOZ (breed Onderwijs Zorgcentrum) bezig met een onderwijs-zorgproject dat gebaseerd is op de ervaringen van de Levande Skule.

Midweek: 'Waar komt ons voedsel vandaan'

Uit onderzoek blijkt 55% van de kinderen niet meer in aanraking met de natuur te komen.

Een van de nationale initiatieven om hier wat aan te doen die beschreven wordt in het magazine: ‘Fundament onder boerderijeducatie' is de projectweek ‘Waar komt ons voedsel vandaan' . Tijdens een midweek in het laagseizoen kunnen scholieren kijken, horen, voelen, proeven en slapen op de boerderij. Het project speelt zich af in het Land van Hilver in Noord-Brabant, bij zeven boerderijen en een groepsaccommodatie. Dagelijks trekken de kinderen er met een huifkar opuit om een bezoekje te brengen aan een tuinbouwbedrijf, een kippenboer, een rundveebedrijf, een geitenhouderij, een boerderij met varkens en een palingkwekerij. Ook bezoeken zij een biologisch bedrijf om het verschil met gangbare landbouw te ontdekken.

Een reactie van één van de kinderen:

“Ik vont het heel leuk. Ik vont de platen leuk. Ton liet de planten zien.

Pisebeden vangen was vies. Het verchtroot glas was leuk, ik vont alles leuk!

En die wortol was echt oud, groetjes, Roel!!!!”

 www.plattelandimpuls.nl als stimulans voor de plattelandsondernemers.

www.metdeklasdeboerop.nl Een bijzonder aardige website voor leerkrachten en leerlingen. Boer Bertus leidt rond op de boerderij en verteld over diverse soorten boerenbedrijven.

www.boerengids.nl Veldwerk Nederland e.a. bieden materiaal voor Boerderijeducatie

www.koeenkaas.nl rond ambachtelijk bereide Goudse kaas

www.bijdepinken.nl educatieve programma's aan scholen in Groningen

Voor het project van het bOZ (breed Onderwijs Zorgcentrum):

p/a Basisschool Sjalom,  Rooswijkerplein 10, 1544 VZ Zaandijk
wp6615099e.png
Artikelen
Lespakketten
Columns Kind en Natuur