wpb583890d.png
wp729e42a0.png
wp4a4bedd4.png
wpa5668f7f_0f.jpg
Kind en Natuur
Groen Pedagogisch Adviescentrum
“Natuurrijk
spelen, leren
en leven”
wpd87f2c30.png
wp01e5a860.png
wpe1dce397.png
wp876dce9e_0f.jpg
Actueel week 8 - 2007

Vernieuwende educatievormen bieden nieuwe perspectieven

Vanuit vele organisaties wordt er gezocht naar vernieuwende onderwijsvormen om de “jeugd van tegenwoordig” aantrekkelijk, uitdagend en stimulerend onderwijs te kunnen bieden. Al jaren kennen we de zorgen om onderprestatie en spijbelgedrag tegen te gaan en de pogingen om voortijdige schoolverlaters te stimuleren om weer terug de schoolbanken in te gaan. Vele initiatieven zijn daarvoor al ontwikkeld met wisselende resultaten.

Vernieuwende natuurperspectieven

Vanuit mijn eigen ervaringen met kinderen en jongeren in de natuur blijkt dat het geweldig stimulerend werkt als de relatie tussen het eigen handelen en het uiteindelijke resultaat duidelijk wordt tijdens een project. Het kind/de jongere voelt dat hetgeen hij heeft gedaan echt effect heeft en dus een wezenlijk resultaat tot gevolg heeft. Het is natuurlijk erg fijn als het effect positief is, bijvoorbeeld als het zaadje dat gezaaid is een reuze-zonnebloem blijkt te zijn geworden. Blijdschap en trots dat de goede verzorging tot een mooi resultaat heeft geleid zijn dan de beloning. Het feestje is compleet als de bloem mee naar huis mag om te laten zien! Het resultaat van handelen kan echter ook minder goed uitpakken zoals bij een misoogst het geval is. Ook deze ervaringen zijn prima te gebruiken als leerervaring. Wat is er gebeurd dat het heeft geleid tot dit resultaat? Was het misschien te wijten aan te veel/weinig vocht, verkeerde standplaats, natuurlijke vijanden of aan andere oorzaken. Tijdens het gehele project worden de intentie en de handelingen van het kind/de jongere serieus genomen als onderdeel van het proces. De jeugdige voelt een echte connectie met het geheel en zal zich een volgende keer weer opnieuw inzetten om tot een goed resultaat te komen.

‘Nederland Wereldland’ toont kracht van de natuur

Op 23 januari 2007 werd een nieuwe atlas aangeboden aan minister van onderwijs Van der Hoeven door de Surinaamse uitgeversfamilie Boedhoe. "De visie is om een actueel beeld te geven van onze wereld maar tegelijkertijd ook de relatie te leggen met het vak geschiedenis en aardrijkskunde”. Cultureel antropologe Venita Boedhoe: “De titel slaat op de plaats van Nederland in de wereld. Het verwijst ook naar het feit dat Nederland veel mensen herbergt, die van oorsprong uit andere landen komen.” Het effect op de eerste pagina’s van de atlas is alsof je met Google Earth afdaalt naar Rotterdam.  Het onderwerp ‘klimaat’ wordt in kaart gebracht door de ontwikkeling van de temperatuur en de stijging van de zeespiegel te laten zien. Eén kaartje toont hoe Nederland eruit zou zien zonder dijken. De kaart is nog blauwer dan de kaarten die tien pagina’s verder zijn afgedrukt. Daar staat de historische ontwikkeling van Nederland weergegeven, voordat de dijken werden aangelegd en de meren werden drooggemalen. Onder de kaarten staat in de tijdbalk de historische canon, te beginnen bij de prehistorie. Naast oorlogen en volksverhuizingen staan ook uitvindingen, zoals wanneer het toilet is uitgevonden, de trein en de mobiele telefoon. Naast de traditionele onderwerpen komen ook thema’s als kolonialisme en slavenexport aan de beurt. Door de actuele en veelzijdige aanpak bij het tot stand komen van deze atlas heeft ‘Nederland Wereldland’ de potentie om aantrekkelijk te zijn voor de hedendaagse jeugd omdat deze zich hierin (letterlijk )kan (terug)vinden en zich daardoor met de wereld verbonden voelt.

www.hebribv.nl:
Uitgeverij van de atlas ‘Nederland Wereldland’ waarin ook het ontstaan van orkanen, tsunami’s en aardbevingen wordt beschreven.


wp6615099e.png
Artikelen
Lespakketten
Columns Kind en Natuur