wpb583890d.png
wp729e42a0.png
wp4a4bedd4.png
wpa5668f7f_0f.jpg
Kind en Natuur
Groen Pedagogisch Adviescentrum
“Natuurrijk
spelen, leren
en leven”
wpd87f2c30.png
wp01e5a860.png
wpe1dce397.png
wp876dce9e_0f.jpg
Actueel week 50 - 2006

Zorg, gezondheid en groen

Oktober 2006: Zorgkwekerij De Pimpernel te Waalre, Noord-Brabant

Het is heerlijk weer en een deel van de hoge werktafels is buiten gezet. Aan de tafels worden allerlei werkzaamheden uitgevoerd die te maken hebben met het kweekproces zoals op- en verpotten en het maken van stekken. Door de foto-sessie zijn diverse medewerkers een beetje uit hun doen, ieder op zijn/haar eigen manier. Terwijl J. (v) opgewekt verteld wat ze doet en waarom ze hier vier dagen per week komt werken, verwijderen haar handen het onkruid en de mossige aanslag uit het potje met bieslook. Ze weet echter niet welke plant ze verzorgt en dat ze ook gedeeltelijk de bieslookjes uit het potje trekt, heeft ze niet door.

Met drie vaste medewerkers en acht vrijwilligers biedt initiatiefneemster Anneke de Geus (Z-verpleegkundige) vier dagen per week werkbegeleiding aan twintig mensen met een beperking. Naast observatie/onderzoek op het gebied van arbeid biedt Planterij De Pimpernel stage, dagbesteding, arbeidstraining en arbeidsinstandhouding en -afbouw. De medewerkers verrichten werk op de kwekerij voor vaste planten en heesters. Activiteiten, zoals de verkoop van producten, kantine-onderhoud en het opruimen van de gebruikte materialen, zorgen voor inhoudsvolle werkzaamheden waarbij diverse praktische vaardigheden worden getraind. Samenwerking en het groepsgebeuren, zoals de gezamenlijke koffie/thee en lunch-pauzes, stimuleren de sociale en emotionele ontwikkeling.

Dagelijkse praktijk op groene zorginstellingen en de wetenschap

Planterij De Pimpernel is een zorginstelling waar, net als bij zorgboerderijen, gewerkt wordt in en met de natuur. De koppeling tussen Landbouw, Zorg, Groen en Gezondheid zijn relatief nieuwe werkvelden die volop in ontwikkeling zijn. Aan de universiteit van Wageningen is het Kenniscentrum-Landbouw, Groen en Gezondheid (Kenniscentrum- LGG) opgezet. Binnen het Kenniscentrum zijn 3 hoofdthema's te onderscheiden:

1. Gezondheidsbevorderende aspecten van landbouw-groen-gezondheid

2. Agrarische bedrijfssystemen voor boerderijen waarop gezondheidsbevorderende diensten worden verleend

3. Inrichting groen en natuurlijke omgeving

Alle kenniseenheden van Wageningen-UR op het gebied van Landbouw en Zorg en Groen en Gezondheid zoeken samenwerking met universiteiten en kenniscentra uit de zorg-, arbeids- en welzijnssector. Er wordt gewerkt op een interdisciplinaire en interactieve werkwijze om kennisvragen op te lossen en tot professionalisering te komen.

In dit project wordt een duidelijke link gelegd tussen onderzoek en praktijk. Goed beschreven en toegelichte voorbeelden uit de dagelijkse groene zorgpraktijk zijn hiervoor dan ook van groot belang. De uitdaging voor het Kenniscentrum-LGG is om de complexe wisselwerking tussen de natuur en de gezondheid van de (zorgvragende) mens in kaart te brengen. De kennis die de praktijkgegevens opleveren, kunnen worden omgezet naar tastbare zaken zoals relevante opleidingen, bedrijfsvoering binnen de agrarische en gezondheidssectoren en aanbevelingen binnen het beleid van relevante ministeries zoals LNV, VROM en VWS.

Het is een geweldige uitdaging en u zult hier de komende jaren vast nog regelmatig berichten over tegenkomen.

www.planterijdepimpernel.nl
Zorgkwekerij De Pimpernel geeft een indruk over haar visie en werkwijze, overzicht van het aanbod van zorg-activiteiten en biedt impressies over het werk

www.groenemetropolen.nl
Overzicht van het onderzoeksprogramma Groene Metropolen welke wordt uitgevoerd
wp6615099e.png
Artikelen
Lespakketten
Columns Kind en Natuur