wpb583890d.png
wp729e42a0.png
wp4a4bedd4.png
wpa5668f7f_0f.jpg
Kind en Natuur
Groen Pedagogisch Adviescentrum
“Natuurrijk
spelen, leren
en leven”
wpd87f2c30.png
wp01e5a860.png
wpe1dce397.png
wp876dce9e_0f.jpg
Actueel week 46 - 2006

Culturele historie en ruimtelijke ontwikkelingen

In Nederland gebeurt veel op het gebied van wonen, werken, reizen, natuur, landbouw etc. De vormgeving van ons land is niet alleen een functioneel vraagstuk. Het is ook een kwaliteitsvraagstuk. Vormgeving met respect voor de cultuurhistorie vergroot de kwaliteit van de inrichting van Nederland. Mensen hechten waarde aan de cultuurhistorische eigenheden in hun leefomgeving. Daar tegenover staat dat een nieuwe woning, een aansluiting op de snelweg ook een wens kan zijn. Hier stuiten we op een ogenschijnlijk onoverbrugbare tegenstelling tussen meegaan met de tijd en behoud van de historische identiteit.

De beleidsnota Belvedere stelt dat het cultuurhistorische erfgoed gebaat kan zijn bij ruimtelijke ontwikkelingen. Deze vormen een nieuwe ruimtelijke drager, voorzien in een nieuwe functie of geven een economische impuls voor het behoud van het erfgoed. Een voorbeeldproject op dit gebied bevindt zich in de Scheveningse haven. Hier zijn op twee pakhuizen 6 loft-appartementen geplaatst. De pakhuizen blijven zo behouden en er wordt modern en prachtig gewoond. Geactiveerde geschiedenis dus!

Beleidsnota Belvedere

Bovengenoemde denk- en werkwijze wordt ook wel “behoud door ontwikkeling” genoemd. Dit kreeg zijn beslag in 1999 door een beleidsinitiatief van vier ministeries: VROM, OCW, LNV en V&W. Hun streven was om respectvol om te gaan met cultuurhistorische waarden binnen ruimtelijke ontwikkelingen. Niet door een veto uit te spreken over veranderingen, ook niet door het verleden onder te schoffelen, maar door te zoeken naar wederzijds profijt. Dus een tweeledig doel: verbetering van de kwaliteit van de leefomgeving en behoud van het cultuurhistorisch erfgoed.

In september 2005 hebben het Projectbureau Belvedere en drie Nederlandse universiteiten (de Vrije Universiteit te Amsterdam, de Technische Universiteit Delft en Wageningen Universiteit en Research Centrum) een kerngroep ingesteld, die zich tot september 2009 zal inzetten voor een ‘onderwijs-netwerk Belverdere'. De deelnemende instellingen zijn ervan overtuigd, dat de opleiding van jonge mensen en de verdere scholing van professionals uitgelezen kansen bieden om de belvedere-benadering ‘behoud door ontwikkeling' een stevige plaats te geven in het denken over de ruimtelijke ordening en inrichting van Nederland.

www.Belvedere.nu
ook voor de teksten van de oraties van de Belvederehoogleraren die dit jaar zijn uitgesproken
wp6615099e.png
Artikelen
Lespakketten
Columns Kind en Natuur