wpb583890d.png
wp729e42a0.png
wp4a4bedd4.png
wpa5668f7f_0f.jpg
Kind en Natuur
Groen Pedagogisch Adviescentrum
“Natuurrijk
spelen, leren
en leven”
wpd87f2c30.png
wp01e5a860.png
wpe1dce397.png
wp876dce9e_0f.jpg
Actueel week 40 - 2006

Aanplant van bomen, struiken en speelnatuur stimuleren vanuit de preventieve gezondheidszorg

De gezondheidsfunctie van natuur voor de mens wordt gelukkig steeds meer (h)erkent. Uit diverse nationale en internationale studies en projecten blijkt dat bomen, stuikhagen en gevarieerde beplanting voor een gezondere leefomgeving zorgen. Langs wegen en in woonwijken kan extra groenaanplant leiden tot een gezondere luchtkwaliteit omdat het schadelijke koolstofdioxide (CO2) uit de lucht filtert. Hagen en bomen houden ook het beruchte fijnstof beter vast, zorgen voor verkoeling tijdens warmere perioden en beschutting tijdens regen en kou.

Uit diverse berichtgevingen van de afgelopen tijd blijkt dat de publieke opinie en de daaruit voortvloeiende visies op ‘wonen en leven' nogal verdeeld liggen. Zo worden bij woningbouwprojecten als “Wonen in het groen” een vooraf georganiseerde groene woonomgeving als een grote luxe gepresenteerd. Anderzijds geeft onderzoek aan dat een huis met een tuin minder aantrekkelijk is om te kopen omdat een tuin als “niet chic” wordt ervaren. Mogelijk is wonen in een groene omgeving, welke niet zelf aangelegd, onderhouden en gefinancierd hoeft te worden, aantrekkelijker dan wonen in een wijk waar iedereen een eigen stuk groen te beheren heeft. In een dergelijke woonwijk is de kwaliteit van het groen, en de daaruit voortvloeiende algehele uitstraling, sterk afhankelijk van de smaak en aanpak van de individuele bewoners. Bij woningbouwprojecten worden huizen en groen als een samenhangend geheel gepresenteerd. De individuele verschillen in behoefte aan omgevingsgroen lijkt in deze wijken echter weer van minder belang.

Het zou mooi zijn als het “groene wonen en leven” tot een basis uitgangspunt wordt verheven bij stadsvernieuwing en woningbouwprojecten. De algehele gezondheid en het welbevinden zal hierdoor stijgen. Een positieve, financiële bijkomstigheid is dat, op langere termijn, de druk op de gezondheidszorg zal afnemen. Daarnaast zou het wenselijk zijn als mensen ruimte houden om invulling te kunnen geven aan individuele, groene behoeften.

Bij dit betoog kan ik het, als pedagogische adviesbureau Kind en Natuur , natuurlijk niet laten om bij stadsvernieuwing en het opknappen van woonwijken te pleiten voor de aanleg van speciale groene speelplaatsen voor kinderen. Voor kinderen is een speelplek met enkele bomen en struiken uitdagender en prettiger om te spelen dan een betegelde speelplek waar beton, wipkippen en enkele plastic graszoden het beeld bepalen. Speelnatuur is voor kinderen op vele manieren belangrijk voor een gezonde lichamelijke en geestelijke ontwikkeling!
wp6615099e.png
Artikelen
Lespakketten
Columns Kind en Natuur