Home.Nieuws.Kind en Natuur.Pedagoog.Scholen/Zorginstellingen.Workshops/Trainingen.Projecten.Publicaties.Contact.Links.
Kind en Natuur
Groen Pedagogisch Adviescentrum
“Natuurrijk
spelen, leren
en leven”
Recente projecten

Groen Pedagogisch Adviescentrum Kind en Natuur is het initiatief en bedrijf van
drs. Laura Minderhoud – van der Heijden. Zij is ortho- en klinisch pedagoog, natuurkenner, ontwikkelaar en coach/trainer.
GPA Kind en Natuur heeft opdrachtgevers uit het brede werkveld van natuur, gezondheid en opvoeding, educatie en onderwijs.
Opdrachten zijn vaak innovatief van karakter, uitgaande van een groene pedagogiek.
Om u een indruk te geven van opdrachten volgen enkele voorbeelden.

Onderwijs en zorg
 Ontwikkelaar en extern docent van de module “Natuur als leerschool, gedrag en preventie” voor de opleiding tot Gedragsspecialist bij Fontys Opleidingscentrum Speciale Onderwijszorg.

 Ontwikkelaar, procesbegeleider innovatief onderwijs- en natuurproject De Buitenklas op basisschool St. Gerardus te Bergeijk-Weebosch. Dit project wordt financieel ondersteund door Provincie Noord-Brabant.

 In samenwerking met vijf basisscholen lespakkettenreeks “Samen op pad” ontwikkeld voor Stichting Woudloper te Wintelre (N-Br). Natuur-educatief project voor kinderen groep 1 t/m 8 waarbij ook het pedagogisch inzicht/handelen van de begeleider vergroot wordt. Thema’s: ‘Zintuigen’ en ‘Angst voor de levende natuur’. Dit project is financieel ondersteund door Provincie Noord-Brabant. www.woudloper.eu

 Deelname als onderzoeker, observator en ontwikkelaar project Green Care Amsterdam vanuit Plant Research International Wageningen UR. Rapport 346: De boerderij als ontwikkelomgeving.

Maatschappij en opvoeding
 Als deelprojectleider en ontwikkelaar Pilotproject ’t Goede Groene Leven: folder Lekker Buiten, achtergronddocumenten en websiteteksten geleverd. Trainingen ontwikkelt en verzorgt in gemeente Leiden samen met CJG en NME. Dit project maakt deel uit van het programma Lekker Groen!, 0-4 jarigen, van het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie. Hierin is samengewerkt met Dieuwke Hovinga van OVC Educatieve dienstverlening. Meer info: http://www.jso.nl/lekkerbuiten.html

 Expertise leveren in diverse gemeenten in pilot-project Frisse Scholen van Provincie Noord-Brabant. Doel: Gezonde, duurzame en groene scholen.

 In opdracht van Taskeforce Multifunctionele Landbouw van Ministerie van EL&I en in samenwerking met de groene commissie van de Verenigde Agrarische Kinderopvang, ontwikkelen en implementeren van nieuw ‘groen’ pedagogisch beleid, visie en missie.

 Vergroenen en trainingen bij diverse kinderopvang organisaties, scholen en zorginstellingen.

Groene pedagogiek
 Pedagogische ondersteuning, begeleiding van kinderen die in de knel zitten en hun gezinnen.

 Martin Kessels, Sophie Sliepen, Laura Minderhoud en Kees Both verzorgden de vertaling en foto’s van Laat ze buiten spelen. Pleidooi voor gezonde risico’s van Helen Tovey bij Garant uitgevers (Apeldoorn/Antwerpen). Te bestellen online bij de uitgever en bij de boekhandel (ISBN 978-90-441-2793-5).
Onderwerp: Het pedagogisch belang van buiten spelen en de daarbij behorende risico’s. In het tijdschrift ‘De wereld van Het Jonge Kind” (september 2011) staat een artikel over het boek.

 Initiatief ‘Buitelen’ met OVC Educatieve Dienstverlening. ‘Buitelen’ wil, d.m.v. onderzoek, ontwikkeling van producten en trainingen, ouders en opvoeders structureel informeren over de betekenis en het belang van groen opvoeden voor een gezonde ontwikkeling van kinderen.