Home.Nieuws.Kind en Natuur.Pedagoog.Scholen/Zorginstellingen.Workshops/Trainingen.Projecten.Publicaties.Contact.Links.
Kind en Natuur
Groen Pedagogisch Adviescentrum
“Natuurrijk
spelen, leren
en leven”
Visie van Groen Pedagogisch Adviescentrum ‘Kind en Natuur’

Doel: Jonge, zich ontwikkelende kinderen, op een pedagogische verantwoordde en zo vanzelfsprekend mogelijke manier met de natuur in aanraking laten komen. Vergroening van de omgeving thuis, op school, bij de dagopvang en rond zorginstellingen kan hierbij helpen. Het geeft het kind de mogelijkheid om te ervaren hoe dicht het van oorsprong bij de natuur, in al zijn facetten, staat. Veel kinderen ervaren de natuur niet als een stukje van zichzelf of zichzelf als een onderdeel van de natuur. Toch zijn we er een deel van, alles hoort erbij. Natuur is van en voor iedereen. Beleving van natuur is belangrijk om een compleet mens te worden en dus een voorwaarde voor een gezonde samenleving.

Gevarieerde natuurbeleving doet een beroep op het ‘kind als geheel'

   * Het kind wordt uitgedaagd tot lichamelijke activiteit zoals slootje springen, krachtmetingen, op en in bomen klimmen. Hierdoor ontwikkelen zich niet alleen de grove en fijne motoriek maar o.a. ook wiskundige en natuurkundige inzichten.

   * Door eigen onderzoek en educatie ontstaan meer kennis en begrip over diverse natuurverschijnselen en levensvragen.

   * Diverse vormen van creativiteit worden gestimuleerd bij de bewustwording van de vele variërende levensvormen, kleuren en natuurveranderingen.

   * Spelletjes in de natuur dagen uit om de natuur te gebruiken net zoals eten van planten en bessen en natuurweetjes zoals verhalen achter de plantennamen.

   * Door te genieten van de rust en ruimte in de natuur kan een kind aarden en al kijkend en beschouwend heerlijk zitten dagdromen en spiritueel groeien. Er komt geestelijke ruimte voor denkprocessen die tot nieuwe inzichten en geestelijke verdieping kunnen leiden.

Het kind hoeft in de natuur niet te presteren, het mag gewoon zichzelf zijn en kan zichzelf ontdekken. Dit gebeurt op grond van de eigen begaafdheid, interesses en emotionele behoeften. Verstand, lichaam en geest werken bij moeilijke taken samen, balancerend tussen capaciteiten en uitdagingen. Dit leidt tot het overwinnen van angsten en het ontdekken van nieuwe persoonlijke aspecten. Voor een gezonde geestelijke en emotionele ontwikkeling van opgroeiende kinderen is een natuurlijke leefomgeving van groot belang.

In de praktijk betekent dit, dat een natuurlijke en natuurrijke omgeving uitstekend te gebruiken is voor uiteenlopende speelmogelijkheden en diverse educatieve, pedagogische en therapeutische doeleinden.

Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat volwassenen veel innerlijke kracht en steun aan vroegere, basale natuurervaringen ontlenen. Net zoals het plaatsen van een paar planten in een kantoorruimte voor volwassenen gezond is, is een leefomgeving zoals de eigen tuin, park en speelplaats met een paar bomen, struiken en bloemen voor kinderen gezonder, uitdagender en levendiger.
Home
Wie
Visie
Natuurlijk tuinieren