Home.Nieuws.Kind en Natuur.Pedagoog.Scholen/Zorginstellingen.Workshops/Trainingen.Projecten.Publicaties.Contact.Links.
Kind en Natuur
Groen Pedagogisch Adviescentrum
“Natuurrijk
spelen, leren
en leven”
Home
Scholen
Zorginstellingen
Kinderopvang
Kinderopvang en groene pedagogiek

De kinderopvang is de laatste jaren steeds verder geprofessionaliseerd.
Met de komst van het Pedagogisch kader kindercentra is er veel goed gedocumenteerde pedagogische kennis en tips voor het dagelijks handelen binnen de opvang te vinden en toe te passen. Het Pedagogisch kader kindercentra

 voor 0-4 jarigen (bekijken en downloaden)

 voor 4-13 jarigen (bekijken en downloaden)
      
Voor organisaties in de kinderopvang ondersteunt GPA Kind en Natuur op het gebied van de ontwikkeling van de groene pedagogiek.
GPA Kind en Natuur biedt advies, ondersteuning en (educatie)ontwikkeling van de groene pedagogiek op uw eigen onderneming.
Hierbij valt te denken aan:
 Formuleren van een nieuwe visie/missie voor uw onderneming waarin groene pedagogiek een plaatsje krijgt.
 Ontwikkelen van een training op maat en deze uitvoeren met het hele team, om de groene pedagogiek in de praktijk te kunnen gaan brengen.
 We gaan op zoek naar praktische mogelijkheden, binnen en buiten, om op de eigen locatie de groene pedagogiek beter tot zijn recht te laten komen.
 Implementeren van de groene pedagogiek d.m.v. training van pedagogisch medewerkers en managers.
 …….naar eigen inzicht vorm te geven samenwerking, zolang deze aansluit bij de visie en werkwijze van Groen Pedagogisch Adviescentrum Kind en Natuur.