Home.Nieuws.Kind en Natuur.Pedagoog.Scholen/Zorginstellingen.Workshops/Trainingen.Projecten.Publicaties.Contact.Links.
Kind en Natuur
Groen Pedagogisch Adviescentrum
“Natuurrijk
spelen, leren
en leven”
Uitdagende, gezonde tuinen en natuurprojecten op locatie

Scholen, zorginstellingen, buitenschoolse opvang en kindercentra bieden allemaal specialistische zorg aan kinderen. Leiding en kinderen zijn dagelijks intensief met elkaar bezig en op elkaar aangewezen. Een uitnodigende en rustgevende plek in de directe omgeving biedt ruimte voor de nodige variatie en persoonlijke ontwikkeling. Door de natuur dichtbij te halen worden deze mogelijkheden spelenderwijs geboden.

Voor uitdagende, gezonde en educatieve tuinen en natuurprojecten op locatie bent u op het goede adres.
Groen Pedagogisch Adviescentrum Kind en Natuur biedt

• Advies en procesondersteuning bij inrichting- en beplantingplannen. Samen met een team van belanghebbenden wordt, in een interactief proces, een buitenruimte ontwikkeld en aangelegd dat volledig bij de beoogde doelgroep past. Ontwerpen op deze manier geeft ruimte aan het dynamische proces van leren en gezamenlijk een nieuwe betekenis geven aan het gebied.

• Ontwikkeling, aanleg en onderhoud van educatieve ‘natuurlestuinen'. Door aangepaste beplanting kan een tuin naast speelplezier ook tastbare materialen bieden voor de “levende” biologieles of een creatief vak. Hierbij kan gedacht worden aan thematuinen zoals zintuigentuin, moestuin, vlindertuin of vogelbosje. Het hele jaar door biedt een thema-tuin ruimte voor observaties, beleving en natuurrijke verrassingen en educatieprojecten.

• Opzetten en uitvoeren van passende natuurprojecten, variërend van één dagdeel tot een cyclus van meerdere dagen. Projecten die verspreidt over het hele jaar uitgevoerd worden, bieden ruimte voor inzichten in de grote natuurgehelen zoals de wisseling der seizoenen en het zichtbaar maken van klimaatsveranderingen.

• Samenstellen van natuureducatie programma's op maat. Instructie van het programma en/of regelmatige ondersteuning van de begeleiders vormen een vast onderdeel hierbij. Door een combinatie te maken met een op het onderwerp aangepast stukje tuin/groen, is er veel boeiende en interactieve educatie mogelijk!

• Als activiteitenbegeleider de natuurbeleving bij kinderen stimuleren. Hierbij kan gedacht worden aan een regelmatig terugkerend tijdstip waarop met de kinderen wordt getuinierd, naar buiten wordt gegaan of creatief-educatief met de natuur aan de slag wordt gegaan.
Home
Scholen
Zorginstellingen
Kinderopvang